Renowacja cegły
Specjalizujemy się w renowacji starej cegły oraz cegły klinkierowej.
Pracujemy na specjalistycznych środkach renomowanych firm takich jak KEIM oraz REMMERS.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania

ZADZWOŃ 731 338 990
Zakres naszych prac to m.in.
  • Usuwanie cementowych, gipsowych zanieczyszczeń z lica ścian
  • Wykucie nieudolnych przemurowań, fragmentów drewna, metalu, gipsu, obtłuczonych cegieł
  • Oczyszczenie cegły z pyłu, osypujących się spoin.
  • Przemurowanie fragmentów wątku cegły (całe cegły, licówki)
  • Wzmocnienie strukturalne cegły poprzez nasycanie preparatem wzmacniającym
  • Uzupełnienie ubytków w cegle podbarwioną masą mineralną o uziarnieniu zbliżonym do cegły
  • Ujednolicenie spoiny oraz uzupełnianie braków lub wypłyceń spoiną o zbliżonej barwie do przeważającej
  • Wymiana całej spoiny
  • Scalenie kolorystyczne cegieł, kitów oraz spoiny